Tiny village Amersfoort

Opdrachtgever Vereniging Mayor Domio

Sinds april 2023 staan er 6 woningen en een gezamenlijke gebouwtje aan de Curacaolaan in Amersfoort. In 1,5 jaar tijd hebben we dit samen met de bewoners, vereniging onder de naam Mayor Domio, en de gemeente Amersfoort gerealiseerd. 
De gemeente zel had als eis dat de groep in zee zou gaan met één professionele partij en wij zijn hier voor uitgekozen. Wij hebben in de voorbereiding meegedacht over de bouwkundige kaders, samen met de gemeente de ambitie rondom duurzaamheid en natuurinclusiviteit praktisch vertaald. 
Vervolgens samen met de bewoners een individueel ontwerptraject doorlopen, waarbij het uitgangspunt was dat alle huisjes individueel en uniek zouden zijn, maar wél bij elkaar zouden passen als een familie. 

Naast het ontwerp van de woningen hebben we het landschappelijk ontwerp uitgevoerd, de vergunningen aangevraagd en zijn betrokken geweest bij alle bouwvoorbereidingen zoals de infrastructuur, nutsvoorzieningen en funderingen.

Uiteindelijk hebben we in 2 dagen de 6 woningen geplaatst en vervolgens aangesloten. 

Het uiteindelijke resultaat en de doorlooptijd van dit project tonen aan dat een gemeente die vroeg in het proces samenwerking zoekt met de ontwikkelaar, die dit vervolgens samen met de bewoners vorm geeft een hele vruchtbare en efficiënte manier is om een tiny house project te realiseren. 

Het voorkomt enerzijds onrealistische eisen en verwachtingen vanuit de gemeente en anderzijds borgt het kwaliteit zowel qua bouw als qua beeld van een tiny house project. 

https://vimeo.com/manage/videos/839809534

Gemeente Amersfoort

In 2021 besloot de gemeente Amersfoort voor 15 jaar een gemeentelijke kavel beschikbaar te stellen voor zes tiny houses. Na een openbare inschrijving selecteerden wij een collectief dat de plannen voor de inrichting van deze kavel en het ontwerp van de huisjes verder mocht gaan uitwerken. Het collectief besloot Liberté Woodscapes in de arm te nemen om hen te begeleiden in dit traject. Vanuit de gemeente is de samenwerking met Liberté als zeer prettig, professional, open en opbouwend ervaren. De gemeentelijk ontwerper kwam samen met Liberté tot een optimale kavelinrichting en ontwerp van de huisjes, maar Liberté ontzorgde het collectief ook door de vergunningaanvragen op zich te nemen en het duurzaamheidsconcept uit te werken. Een partij die van vele markten thuis is en vanuit haar expertises daardoor voor de gemeente een prettige samenwerkingspartner was. De deskundigheid en creatieve geest van Liberté hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van het tiny houses project in Amersfoort. Sinds de zomer van 2023 staan er zes prachtige huisjes op de locatie die voldoen aan de kwaliteitseisen die wij vanuit de gemeente hadden gesteld, maar ook nog eens naadloos aansluiten op de woonwensen van de bewoners. Vanuit de gemeente kijken we terug op een mooi traject waarin we intensief hebben samengewerkt met het collectief en Liberté om tot ontwikkeling van deze tiny plek in Amersfoort te komen.
© 2024 Liberté Woodscapes - Alle rechten voorbehouden